krabička s Acutilem

Odborné informace

Vhodnost použití potravinových doplňků na podporu kognitivních funkcí byla popsána v řadě odborných sdělení.
Ty zásadní jsme pro vás připravili zde:

Životní styl a duševní poruchy

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., publikováno v časopise Posgraduální medicína 2014, 16 č. 6

Co nového v oblasti nutrice a kognitivních funkcí

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., článek červen/2012, publikováno v Časopise českých lékárníků č. 6/2012

Kognitivní funkce, stárnutí a prevence

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.,
ČESKÁ A SLOVENSKÁPSYCHIATRIE, publikováno v Časopise Psychiatrické společnosti JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS
ročník 106 /duben 2010, číslo 2

Současné možnosti preventivního ovlivnění poklesu kognitivních funkcí

MUDr. Jiří Slíva, Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Kongres praktických lékařů v Olomouci

Consensus statement – výživa a kognice

Vědecké vedení: Prim. Dr. Andreas Winkler, MSc
Souhrn významných světových studií, testujících jednotlivé složky přípravu Acutil“

Kognitivní funkce ovlivňuje stárnutí i prevence

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc
článek v Medical Tribune, 31. května 2010

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
ANO
vstoupit