krabička s Acutilem

Odborné informace

Vhodnost použití potravinových doplňků na podporu kognitivních funkcí byla popsána v řadě odborných sdělení.
Ty zásadní jsme pro vás připravili zde:

Životní styl a duševní poruchy

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., publikováno v časopise Posgraduální medicína 2014, 16 č. 6

Co nového v oblasti nutrice a kognitivních funkcí

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., článek červen/2012, publikováno v Časopise českých lékárníků č. 6/2012

Kognitivní funkce, stárnutí a prevence

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.,
ČESKÁ A SLOVENSKÁPSYCHIATRIE, publikováno v Časopise Psychiatrické společnosti JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS
ročník 106 /duben 2010, číslo 2

Současné možnosti preventivního ovlivnění poklesu kognitivních funkcí

MUDr. Jiří Slíva, Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Kongres praktických lékařů v Olomouci

Consensus statement – výživa a kognice

Vědecké vedení: Prim. Dr. Andreas Winkler, MSc
Souhrn významných světových studií, testujících jednotlivé složky přípravu Acutil“

Kognitivní funkce ovlivňuje stárnutí i prevence

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc
článek v Medical Tribune, 31. května 2010

Následující informace jsou určené jen pro odbornou veřejnost.
Jste odborník v oblasti zdravotní problematiky?

ANO