krabička s Acutilem

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů z našich www stránek je pro společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o. velmi důležitá. Ochranu Vašich osobních dat bereme velmi vážně. Proto Vás chceme seznámit s tím, která data si ponecháváme a která ne.

Shromažďování údajů
Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Některá data získaná v průběhu Vašich návštěv jsou z bezpečnostních důvodů uložena na našich serverech. Jde např. o jméno Vašeho poskytovatele připojení k internetu, www stránka, ze které jste přišli na naši stránku, www stránka, na kterou odcházíte z naší stránky, a Vaše IP adresa. Tato data však nejsou používána k Vaší identifikaci. Data se používají pro statistické účely, ale jednotliví uživatelé zůstávají anonymní. Vaši anonymitu zajišťujeme řadou technických a organizačních prostředků.

Shromažďování a využití osobních údaju

Shromažďujeme pouze ty osobně určitelné údaje (jako např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mail), které nám sami dobrovolně poskytnete. Medicom International a její obchodní partneři tyto údaje využijí pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Uvedené informace můžeme příležitostně použít k tomu, abychom se s vámi spojili pro lepší zjištění vašich potřeb a následnému zlepšení našich produktů a služeb. Angelini Pharma Česká republika s.r.o. vaše osobní informace neprodá ani nepronajme žádné třetí straně, není-li vám v okamžiku, kdy informace poskytujete, sděleno jinak.

Použití Cookies

Pro přizpůsobení www stránek Vašim potřebám a zvýšení účinnosti se na některých www stránkách používají tzv. Cookies. Cookies jsou textové soubory, které naše servery mohou poslat a uložit do Vašeho počítače, aby identifikovaly počítač, který se používá pro připojení k www stránkám. Většina prohlížečů je nastavených tak, že Cookies automaticky přijímá. Ukládání Cookies však můžete zrušit, nebo nastavit prohlížeč tak, aby Vás vždy informoval předtím, než uloží Cookies do Vašeho počítače.

Bezpečnost
Společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o. používá bezpečnostní a organizační opatření, aby ochránila Vaše data před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neautorizovaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně měněna podle nejnovějšího technologického vývoje.

Odkazy na www stránky třetích stran
Stránky společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o. mohou obsahovat i řadu odkazů na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany osobních údajů popsané zde však na jiných serverech nemusí platit. Máte-li zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuce údajů, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních www stránek. Osobní údaje shromažďované na stránkách společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o. nejsou externím serverům předávány, pokud k tomu naše společnost předem nezíská Vaše svolení nebo oficiální souhlas.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Ernst & Young, s.r.o.
Korespondenční adresa: Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2216/15, 110 00 Praha 1
E-mail: angelini.dpo@cz.ey.com